Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 165, 2014

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
czytaj    pobierz (PDF 152 kB)

1.  Metodyka wykrywania pęknięć zmęczeniowych w osiach kolejowych a wymagania norm europejskich
Łukasz Antolik
strony: 7-19
słowa kluczowe: oś kolejowa, wykolejenie, niezawodność, badania ultradźwiękowe
 streszczenie    pobierz (PDF 675 kB)

2. Właściwości poliamidu przeznaczonego na wkładki dociskowe stosowane w przytwierdzeniu sprężystym szyn
Mariusz Fabijański
strony: 21-33
słowa kluczowe: materiały polimerowe, przytwierdzenie sprężyste, poliamid, wkładka dociskowa
 streszczenie    pobierz (PDF 779 kB)

3. Czynniki wpływające na postrzeganie transportu kolejowego w kategoriach niezawodności
Magdalena Garlikowska
strony: 35-49
słowa kluczowe: polityka kolejowa, niezawodność, bezpieczeństwo, podróżny
 streszczenie    pobierz (PDF 340 kB)

4.  Czynnik niezawodności w modelowaniu podróży i prognozowaniu ruchu
Szymon Klemba 
strony: 51-62
słowa kluczowe: modelowanie podróży, niezawodność, przewozy pasażerskie, czas podróży
 streszczenie    pobierz (PDF 347 kB)

5.  Perspektywy rozwoju konstrukcji ram wózków pojazdów szynowych przy zachowaniu obecnych standardów bezpieczeństwa
Dariusz Kowalczyk, Robert Bińkowski
strony: 63-73
słowa kluczowe:  wózek, rama wózka, pojazd szynowy, tabor
 streszczenie    pobierz (PDF 1 184 kB)

6. Внедрение железнодорожного скоростного пассажирского движения и совершенствование существующей классификации пассажирских поездов в Украине  (Wprowadzenie szybkich pociągów pasażerskich i doskonalenie aktualnej klasyfikacji pociągów pasażerskich na Ukrainie) 
Aleksei A. Matuseviič
strony: 75-83
słowa kluczowe:  efektywność, klasyfikacja szybkości, pociąg pasażerski, przewozy, kolej, wskaźnik
 streszczenie    pobierz (PDF 281 kB)

7. Odwęglenie a wady powierzchni główki szyny
Ireneusz Mikłaszewicz 
strony: 85-96
słowa kluczowe:  wady powierzchniowe główki szyn, przyczyny wad, zapobieganie
 streszczenie    pobierz (PDF 2 778 kB)

8. Energy-Efficient Electric Drive of Multifunctional Turnout  (Modernizacja obecnie eksploatowanych rozjazdów z zastosowaniem elektrycznego silnika liniowego)
Y.I. Sokol, S.G. Buryakovskiy, Ar.S. Masliy 
strony: 97-107
słowa kluczowe:  elektryczny silnik reluktancyjny, elektryczny silnik liniowy, rozjazd
 streszczenie    pobierz (PDF 1 245 kB)

9. Metody pomiarów nawierzchni kolejowej wykorzystywane przy ocenie jej trwałości 
Grzegorz Stencel
strony: 109-117
słowa kluczowe:  nawierzchnia kolejowa, trwałość, metoda pomiarów
 streszczenie    pobierz (PDF 950 kB)

10. Geosyntetyki w konstrukcjach podtorza
Zuzanna Zelek 
strony: 119-134
słowa kluczowe: geosyntetyki, podtorze, odkształcenie, wzmocnienie
 streszczenie    pobierz (PDF 1 770 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia