Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 149, 2009

1.  Podstawowe problemy hamujące wdrożenie przewozów samochodów ciężarowych transportem kolejowym w Polsce 
Janusz Poliński, Beata Piwowar
strony: 5-36
 streszczenie    pobierz (PDF 1 002 kB)

2.  Projektowanie warstw ochronnych i podłoży kolejowych budowli ziemnych wzmocnionych geotekstyliami  
Zuzanna Zelek
strony: 37-52
 streszczenie    pobierz (PDF 398 kB)

3.  Palność materiałów polimerowych stosowanych w transporcie szynowym, opóźniacze palenia
Mariusz Fabijański
strony: 53-66
 streszczenie    pobierz (PDF 233 kB)

4.  Podejście systemowe przy rozwiązywaniu problemów obsługiwania obiektów technicznych 
Mikołaj Moczarski
strony: 67-88
 streszczenie    pobierz (PDF 330 kB)

5.  Wybrane zagadnienia optymalizacji przeglądów okresowych urządzeń elektronicznych 
Adam Rosiński
strony: 89-107
 streszczenie    pobierz (PDF 4 925 kB)

6.  Ewolucja celów polityki transportu kolejowego w Europie
Magdalena Garlikowska
strony: 108-130
 streszczenie    pobierz (PDF 190 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia